Wist je dat?

  • Belgen drie kussen geven aan familie en één aan goede vrienden?
  • jongens tot ongeveer twaalf jaar een kus geven aan nonkels of grootvaders, maar als zij ouder worden alleen nog een hand?
  • vrouwen een kus geven aan mannen, maar ook aan meisjes en andere vrouwen?
  • er in België veel tolerantie is voor homoseksuele relaties?
  • de mogelijkheid om met iemand van hetzelfde geslacht te trouwen in 2003 werd ingevoerd in België?
  • in 2006 ook het adopteren van kinderen door mensen van hetzelfde geslacht wettelijk geregeld werd in België?
  • in België veel koppels eerst gaan samenwonen en daarna pas trouwen (als ze dat al doen)?
  • in België de grootouders meestal niet bij het gezin inwonen?
 
In België wonen de grootouders meestal niet in bij een familielid. Zij wonen meestal zelfstandig, vragen thuiszorg aan, of verhuizen naar een woonzorgcentrum of serviceflat, wanneer zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.
 
TIP: Bekijk ook  Unit 5 Hoofdstuk 5 over de transfer van het ziekenhuis naar een woonzorgcentrum
 
Eén van de redenen hiervoor is dat in België beide ouders meestal tewerkgesteld zijn. Het aantal vrouwen dat in België aan het werk is, is tussen 1985 en 2013 gestegen met 92 procent. Bij de mannen is er een stijging van 16 procent over dezelfde periode.
 
Hierdoor raken de woonzorgcentra overbevolkt en worden de wachtlijsten steeds langer (lees het achtergrondartikel[1]). Om dit probleem op te vangen, wordt er in de media steeds meer promotie gemaakt om mantelzorger[2] te worden. Daarnaast komen er de laatste jaren steeds meer nieuwe uitvindingen op de markt om het tekort aan mantelzorgers  op te vangen, zoals de knuffelrobot.
 
[2] “Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk”. (Ziekenzorg.be)
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.