De knuffelrobot

Ondersteuning van ouderen met beginnende dementie. In deze video zie je hoe Jean hulp krijgt van robot Charlie. Deze robot activeert mensen, houdt een oogje in het zeil, let op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn, en ondersteunt en ontlast mantelzorgers.

OEFENING 1

Bespreek deze vragen met je buur:
Een modelantwoord van deze oefening vind je in de correctiesleutel van de interculturele unit.
 
1 - Wat vind jij van deze uitvinding? Waarom ben je voor- of tegenstander?
2 - Is robot Charlie volgens jou een volwaardige vervanger van een familielid? Waarom?
3 - Hoe is het in jouw land: blijven ouderen inwonen bij de familie of gaan ze meestal naar een
3 - woonzorgcentrum? Wat vind jij de beste regeling en waarom?
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.