Oefeningen

Klik hier (of op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina) om de correctiesleutel (in PDF) van dit hoofdstuk te openen.

OEFENING 1 - Luistervaardigheid

Luister naar de dialoog en vul de gaten in.
 
Fysiotherapeut:
Wij zullen er echt alles aan doen om ervoor te zorgen dat u snel terug de oude bent, zodat u die handelingen terug kunt uitvoeren zonder al te veel .

Mevrouw Vannieuwenhuyse:
Hoe ziet het eruit?

Fysiotherapeut:
Wel, we zullen elke dag samen -, - en spierkrachtoefeningen doen. Nadien kunt u in het rusthuis zelf verder werken aan uw .

Mevrouw Vannieuwenhuyse:
Dat klinkt goed. Ik hoop maar dat ik snel terug kan , want ik niet graag !

OEFENING 2 - Leesvaardigheid

Lees het artikel over revalidatie bij demente ouderen aandachtig.

Intensief revalideren na heupbreuk helpt ook demente ouderen

Een gebroken heup komt bij ouderen vaak hard aan. De meesten komen er niet volledig bovenop; één op de vijf patiënten overlijdt zelfs binnen een jaar. Dementerende bejaarden zijn gemiddeld nog slechter af. Het lot van licht of matig demente ouderen kan echter aanzienlijk worden verbeterd met een intensief revalidatieprogramma. Dat blijkt uit een onderzoek onder 243 Finse bejaarden.
 
Bejaarde patiënten worden na een operatie steeds met een revalidatieprogramma gestimuleerd om lichamelijk actief te zijn. Langdurige inactiviteit vermindert de kans op herstel. Dat geldt ook voor ouderen met een heupfractuur. Onduidelijk was echter of ook dementerende ouderen profiteren van een intensieve revalidatie.
Er waren ook andere motieven voor het onderzoek. In Midden-Finland worden alle operaties aan heupfracturen uitgevoerd in een groot ziekenhuis in Jyväskylä. Na een dag of vijf gaan de meeste patiënten terug naar een plaatselijk ziekenhuis om daar te revalideren. De faciliteiten daarvoor verschillen echter per gemeente, zodat de vraag opkwam of patiënten niet meer baat zouden hebben bij een intensief revalidatieprogramma in Jyväskylä. Dan krijgen ze tweemaal per dag fysiotherapie en de verpleging oefent met hen allerlei dagelijkse activiteiten. Het programma tracht ook de motivatie te versterken. (The Lancet, 4 nov). 
 
De aan het onderzoek deelnemende ouderen woonden nog zelfstandig en konden zonder hulp lopen toen ze hun heup braken. Zij werden willekeurig in twee groepen ingedeeld. De ene groep volgde het intensieve programma, terwijl de anderen revalideerden in hun woonplaats. Van de deelnemers werd de duur van de ziekenhuisopname, de sterfte en de woonsituatie drie en twaalf maanden na de operatie vastgelegd.
 
Demente patiënten uit het intensieve programma verbleven aanzienlijk korter in het ziekenhuis en verbleven na drie en twaalf maanden minder vaak in een ziekenhuis of verpleeghuis. Opvallend was dat het succes afnam naarmate de dementie verder was voortgeschreden. De verschillen tussen beide groepen waren bij matig demente ouderen veel groter dan bij licht dementerende ouderen. Drie maanden na de operatie was 63 procent van de matig demente ouderen na intensieve revalidatie weer thuis, tegen 17 procent in de controlegroep. Van de intensief behandelde licht demente ouderen was na drie maanden 91 procent weer thuis tegen 67 procent uit de controlegroep.
 
Beantwoord de vragen over de tekst.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
1 - Wat waren, naast het evalueren van de effectiviteit van het revalidatieprogramma, de andere motieven voor het onderzoek?
 
2 - Welke patiënten namen deel aan het onderzoek?
 
3 - Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?
 
4 - Wat bleek uit het onderzoek?
 
5 - Wat was er nog opvallend aan het onderzoek?

OEFENING 3 - Woordenschat

Het skelet.
 
Plaats de woorden uit het volgende kader op de juiste plaats.
 
(1)  
  (2)  
   (3)  
    (4)  
     (5)  
      (6)  
       (7)  
        (8)  
         (9)  
          (10)  
           (11)  
            (12)  
             (13)  
              (14)  
               (15)  
                • schedel
                • schouderblad
                • sleutelbeen
                • borstbeen
                • ribben
                • wervelkolom
                • bekken
                • heupbeen
                • staartbeen
                • dijbeen
                • vingerkootjes
                • scheenbeen
                • knieschijf
                • hielbeen
                • kuitbeen

                OEFENING 4 - Grammatica

                Het gebruik van pronomina voor personen en dingen.
                 
                 
                 
                 
                Vul de gaten met de juiste pronomen in.
                1 - Hoe gaat het met uw dochter? Het gaat goed met .

                2 - Herstelt mevrouw Vannieuwenhuyse snel? Ja, herstelt heel snel.

                3 - Heeft ze nog veel last van haar been? Nee, doet geen pijn meer.

                4 - Voelt ze zich sterk? Nee, de kracht in benen neemt af.

                5 - Waarom neemt de kracht af? Omdat lang heeft stilgezeten.

                6 - Welke oefeningen doen de fysiotherapeut en mevrouw Vannieuwenhuyse dagelijks? doen elke dag spierkrachtoefeningen.

                7 - Zijn de spierkrachtoefeningen vermoeiend? Nee, zijn gemakkelijk!

                8 - Kleinkinderen: Wanneer kom je terug naar huis, oma? Mevrouw Vannieuwenhuyse: Ik hoop zo snel mogelijk, ik mis !

                9 - Kleinkinderen: Wij ook, oma! Papa zaagt voortdurend tegen over taken voor school!

                10 - Mevrouw Vannieuwenhuyse: Daar zal vast wel een reden voor hebben!

                OEFENING 5 - Schrijfvaardigheid

                Wenskaarten.
                Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
                 
                Iemand die aan het revalideren is, kan meestal wel een steuntje in de rug gebruiken. Schrijf voor elke situatie een gepast kaartje. Maak daarbij gebruik van de steekwoorden uit het volgende kader.
                 
                 
                wens(en) – bloem(en) – opbeuren – herstel(len) – spoedig – moed – beter worden – pijn – verzachten – verzorgen – in de watten leggen – steun(en) – beterschap – knuffel – sterkte – …
                 
                 
                De tekst op het kaartje hangt af van de soort revalidatie. Zo is er een geschikte tekst voor iemand die aan het revalideren is van een gebroken been en een tekst voor iemand die lang moet revalideren.
                 
                Dit zijn enkele voorbeelden ter inspiratie:
                 
                 
                 
                Schrijf nu zelf een kaartje. Het mag poëtisch zijn, maar dat moet niet. Gebruik je verbeelding.
                 
                Kaartje 1 - Situatie: Je boezemvriend heeft zijn arm gebroken en is pas geopereerd. Hij moet thuis een week herstellen.
                 
                Kaartje 2 - Situatie: Je schoonvader heeft een zwaar ongeval gehad en moet opnieuw leren lopen in een revalidatiecentrum. Hij zal daar nog een aantal maanden verblijven.
                 
                TIP: Bezoek ook eens de website www.greetz.nl/kaarten/sterkte

                OEFENING 6 - Spreekvaardigheid

                Beterschap!
                Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
                 
                Oefen de volgende uitdrukkingen om iemand beterschap te wensen.

                Van harte beterschap!

                Veel sterkte!

                Spoedig herstel!

                Hou de moed erin!

                Hopelijk ben je snel weer de oude!

                Genees snel!

                Verzorg jezelf!

                Laat je maar eens goed soigneren!

                Ik denk aan je!

                Kop op!

                Het allerbeste wens ik jou!

                Warme wensen!

                Een opkikkertje!

                Laat je maar eens goed in de watten leggen!

                Een kusje voor de pijn!

                Laat je hoofd niet hangen!

                Hou vol!

                Lachen is het beste medicijn!

                 
                Test nu jezelf door enkel naar de woorden in de eerste kolom te kijken.
                 

                sterkte

                Veel sterkte!

                beterschap

                Van harte beterschap!

                medicijn

                Lachen is het beste medicijn!

                vol

                Hou vol!

                pijn

                Een kusje voor de pijn!

                watten

                Laat je maar eens goed in de watten leggen!

                hoofd

                Laat je hoofd niet hangen!

                op-

                Een opkikkertje!

                warm

                Warme wensen!

                beste

                Het allerbeste wens ik jou!

                kop

                Kop op!

                denk

                Ik denk aan je!

                soigneren

                Laat je maar eens goed soigneren!

                jezelf

                Verzorg jezelf!

                oude

                Hopelijk ben je snel weer de oude!

                moed

                Hou de moed erin!

                snel

                Genees snel!

                herstel

                Spoedig herstel!

                EINDTEST

                Vul de gaten in. Gebruik alleen woorden uit de lijst en vul de juiste pronomina in waar nodig.

                1 – De helpt mensen na een ongeval bij herstel.

                2 - Ik moest twee weken na het ongeval!

                3 - Moest jij ook -oefeningen doen om evenwicht en motorische controle te verbeteren?

                4 - We wensen je allemaal een spoedig toe!

                5 - Simon heeft enkel tijdens het voetballen.

                Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.