Lessen door experts

Klik hier om de video te openen.
 
In ‘VTM nieuws’ (2/10/2013) leidt Stef Wauters een videofragment in over lessen West-Vlaams die de VDAB in Kortrijk organiseert voor beginners.

OEFENING 1

Duid het juiste antwoord aan.

1 - Welk dialect spreekt men in Kortrijk?  


2 - Waarom komt Ismail naar de lessen?  


3 - Welke vraag stelt Rouguia telkens wanneer ze iets niet begrijpt?  


4 - De cursisten leren West-Vlaams …  


5 - Hoe ziet de ideale wereld eruit volgens Bartelijne?  


OEFENING 2

Beantwoord de vragen.
Een modelantwoord van deze oefening vind je in de correctiesleutel van de interculturele unit.
 
1 - Denk jij dat het belangrijk is om het dialect van de regio waar je woont of werkt te beheersen? Waarom wel/niet?
2 - Zou jij zelf lessen volgen, mochten die in jouw regio aangeboden worden? Waarom wel/niet?
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.