Euthanasie in het rusthuis

‘In het rusthuis is euthanasie nog vaak taboe.’ In het programma Koppen (2010) leidt Wim de Vilder een videofragment in over euthanasie in rusthuizen: “Uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven blijkt dat veel christelijke woon- en zorgcentra geen euthanasiebeleid hebben […]. Maar dat begint te veranderen. Het onderzoek wijst uit dat neutrale rusthuizen daarin een voortrekkersrol spelen.”

OEFENING 1

Duid het juiste antwoord aan. Soms zijn meerdere antwoorden correct.

1 - Armand …  


2 - Roland …  


3 - Wat was Rolands eerste reactie toen Armand vertelde dat hij een spuitje zou krijgen?  


4 - Waarom was het moeilijk voor Armand om euthanasie te vragen?  


5 - Hoeveel percent van de Vlaamse rusthuizen heeft een euthanasiebeleid volgens de film? (minuut 4:25)  


6 - Wat is het doel van de film over Armand, die in het rusthuis wordt getoond? (minuut 5:13)  


7 - Wanneer kiest Liliane voor actieve euthanasie? Als ze …  


8 - Welke voorwaarden zijn nodig om euthanasie te mogen vragen volgens de film? (minuut 6:30)  


9 - Hoeveel mensen sterven jaarlijks aan euthanasie volgens de film? (minuut 6:40)  


10 - Ging Liliane’s familie akkoord met haar wilsbeschikking?  


11 - Waarom kon Armand niet samen met zijn vrouw Margrietje sterven? (minuut 8:40)  


12 - Wanneer wil Roland niet meer leven? Als hij … (minuut 9:30)  


 

Ben jij voor- of tegenstander van euthanasie? Waarom?

Vergelijk je antwoord met je buur en discussieer. Nadien licht je je antwoord toe in een klasgesprek.

 

TIP: Zie ook Unit 1 Hoofdstuk 3 en Unit 5 Hoofdstuk 2.

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.