In dit hoofdstuk ...

Afhankelijk van de gesprekspartner en situatie worden andere omgangsvormen en registers gebruikt. Voor zorgkundigen is het belangrijk om te weten hoe ze in verschillende situaties gepast kunnen communiceren met bijvoorbeeld collega’s, bewoners en familie. In dit hoofdstuk worden een aantal strategieën aangereikt die een anderstalige zorgkundige kunnen helpen om hiermee om te gaan.

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.