Oefeningen

Klik hier (of op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina) om de correctiesleutel (in PDF) van dit hoofdstuk te openen.

OEFENING 1 - Luistervaardigheid (A)

Luister naar de dialoog en duid het juiste antwoord aan.
 
1 - Ervaarde mevrouw Janssens deze chemokuur anders dan de vorige?  


2 - Wat staat er op het briefje dat de verpleegster heeft meegegeven?  


3 - Wat heeft de dokter vóór de CT-scan gedaan?  


4 - Wat moet mevrouw Janssens na de CT-scan doen?  


5 - Als de waarden van mevrouw Janssens volgende week niet gedaald zijn, wat zal er dan gebeuren?  


OEFENING 1 - Luistervaardigheid (B)

Soms kun je ondanks al je moeite en de inspanningen van het medisch team de ziekte niet overwinnen en is het einde onvermijdelijk. Sommige mensen die te maken krijgen met extreem leed vragen euthanasie aan. Euthanasie is een medische handeling waarbij het leven van een patiënt op zijn verzoek opzettelijk beëindigd wordt. In België is euthanasie sinds 2002 toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarden.
 
TIP: Kijk ook naar het hoofdstuk ‘Belgische euthanasiewet’ in de Interculturele Unit.
 
Beantwoord de volgende vragen.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
1 - Hoe sta jij tegenover euthanasie? Ben je voor- of tegenstander?
 
2 - Heb jij al meegemaakt dat een patiënt om euthanasie vraagt? Hoe ga je daarmee om?

OEFENING 2 - Leesvaardigheid

Lees het artikel over de shuttlebus aandachtig.

Ouderen of andere zorgvragers die op consultatie moeten bij de dokter of  naar een medisch onderzoek of medische behandeling moeten, maar zelf niet kunnen rijden en ook geen chauffeur ter beschikking hebben, kunnen een beroep doen op de vervoersdienst van het woonzorgcentrum.
 

Senioeren bezorgd om afschaffing shuttlebus

De shuttlebus, die sinds 2012 het vervoer verzekert tussen het woonzorgcentrum Meerspoort en het AZ Oudenaarde, wordt op 15 maart opgedoekt. De seniorenraad vraagt het stadsbestuur om een creatieve oplossing uit te werken.
 
De ingrijpende renovatie van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde, die in 2012 van start ging, had grote gevolgen voor de bereikbaarheid. Patiënten en bezoekers konden hun auto niet meer kwijt op de parkings van het ziekenhuis. Om die reden werd een shuttlebus ingeschakeld die hoofdzakelijk het vervoer verzekerde tussen het woonzorgcentrum Meerspoort en het ziekenhuis. Nu de renovatiewerken aan het ziekenhuis achter de rug zijn, heeft de directie beslist om de shuttle vanaf dinsdag 15 maart op te doeken.

Meerwaarde voor ouderen
“We betreuren deze  beslissing ten zeerste, want de shuttle is een meerwaarde voor een ruimere groep van ouderen met verplaatsingsmoeilijkheden”, reageert Claude De Clercq, voorzitter van de Oudenaardse seniorenraad. “De afschaffing is een asociale maatregel. De werken aan het ziekenhuis mogen dan wel achter de rug zijn, toch blijft momenteel een gebrek aan parkeermogelijkheden in de onmiddellijke buurt. Door stabiliteitsproblemen kan de bijkomende parking aan de Meerspoort nog altijd niet gebruikt worden. Wie moeilijk te been is, kan sowieso niet vanaf de Meerspoort naar het ziekenhuis. Die afstand is te groot,”
“Daarom vragen we het stadsbestuur met drang om de shuttledienst alsnog te verlengen, te behouden en zelfs uit te breiden. Zo is de seniorenraad vragende partij om ook een shuttledienst te voorzien van en naar de nieuwe parkings aan de rand van de stad en van en naar het station en het stedelijk zwembad. We beseffen dat het behoud van de shuttle geld kost. Vandaar onze oproep aan de stad om een creatieve oplossing uit te werken.”
“Voor het ziekenhuis alleen is geen shuttle meer nodig”, zegt Stefaan Vercamer, voorzitter van de raad van bestuur van het AZO en OCMW-voorzitter. “Daarom is beslist om deze service stop te zetten. De vraag en de bezorgdheid van de seniorenraad hebben we intussen in het schepencollege besproken. Bedoeling is om, in een partnerschap met het ziekenhuis, de shuttle toch nog voor een bepaalde periode te verlengen.”
“Met het oog op de heraanleg van de Markt zullen we immers opnieuw met bereikbaarheidsproblemen geconfronteerd worden. Vraag is of op lange termijn het behoud van de shuttlebus echt noodzakelijk is. Na de heraanleg van de Markt zullen voldoende parkeermogelijkheden aan de rand van de stad beschikbaar zijn.”

Duid het juiste antwoord aan.
1 - Welke problemen bracht de ingrijpende renovatie van het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde met zich mee?  


2 - Voor wie was de shuttlebus een meerwaarde?  


3 - Waarom kan de bijkomende parking aan de Meerspoort nog altijd niet gebruikt worden?  


4 - Wat vraagt de seniorenraad van het stadsbestuur?  


5 - Welke reden geeft de voorzitter van de raad van bestuur van het AZO, Staan Vercamer, aan voor het stopzetten van de service?  


OEFENING 3 - Woordenschat

Vul het kruiswoordraadsel in met woorden uit de woordenlijst.
 
Deze oefening kan je niet online maken. Klik onder de pagina 'Dialoog' op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de oefening te openen.

OEFENING 4 - Grammatica

Het gebruik van reflexieve pronomina
 
 
TIP: Zie Unit 2 Hoofdstuk 1.
 
Maak zinnen. Plaats de woorden in de juiste volgorde. Let op de plaats van het reflexief pronomen!
1 - gehoord / nog dagelijks / zich / dat / ik / mevrouw Janssens / heb / doucht


2 - voelde / meneer Vannieuwenhuyse / niet zo lekker / zich / gisteren


3 - slechte eetgewoonten / haar / schaamt / ze / zich / soms / voor


4 - afgevraagd / dochter / met / je / al / hoe / heb / haar / je / het / eens / gaat / je ?


5 - gemakkelijk / zich / mevrouw De Wachter / niet / overhalen / laat


6 - zich / andermans / de nieuwe collega’s / bemoeien / zaken / altijd / met !


7 - trekt / anderen / veel / zo / hij / aan / van / niet / zich


8 - je / overslapen / hoelang / je / heb ?


9 - zich / ging / voelde / , / wandelen / beter / zodra / ze / ze / terug


10 - was / omdat / te / niets / hij / gisteren / verveelde / er / doen / zich


OEFENING 5 - Schrijfvaardigheid

Het verslag.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
Breng in een tiental zinnen verslag uit over de consultatie van mevrouw Janssens (zie dialoog) of over een patiënt uit jouw eigen praktijk. Gebruik onderstaande steekwoorden/-zinnen en gebruik indien mogelijk reflexieve pronomina.
 
 
Deze patiënt is opgenomen voor ... een observatie / een ingreep / een behandeling. – De patiënt heeft … / lijdt aan …

Het gaat beter met de patiënt. – De toestand is verslechterd. – De patiënt gaat sterven. – De patiënt ligt op sterven.

De patiënt heeft pijn / koorts. – De patiënt klaagt over hartkloppingen / hoofdpijn / … – De patiënt heeft braakneigingen. – De patiënt moet sondevoeding krijgen / medicatie nemen. – De patiënt verdraagt zijn voeding / de medicatie niet. De patiënt heeft een goede / slechte eetlust.

De patiënt is angstig / vermoeid / boos / ongerust / …
 

OEFENING 6 - Spreekvaardigheid

Een afspraak bij de tandarts.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
Rollenspel. Je maakt telefonisch een afspraak bij de dienst tandverzorging voor een bewoner. Gebruik het spreekschema.
 

EINDTEST

Vul de gaten in. Gebruik de woorden uit de woordenlijst of pas de juiste spelling- en grammaticaregels toe.

1 - Je moet niet schamen: dat kan iedereen overkomen!

2 - Mevrouw Janssens had opvallend minder last van de laatste .

3 - Op de dienst worden mensen met kanker behandeld.

4 - Na een behandeling, ingreep of operatie moet je dikwijls nog enkele weken wachten op de .

5 - Als je een spuitje hebt gekregen, moet je nog even wachten in de .

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.