Woordenlijst

Woordenschat

afdeling de substantief afdelingen Josée ligt op de gesloten afdeling 'dementie'.
een deel van een bedrijf
dienst de substantief diensten Je mag nooit twee diensten draaien: je doet ofwel de dagshift ofwel de nachtshift, maar niet allebei.
de shift / wanneer je moet werken / een handeling waarmee je iemand van nut bent
dienstjaar het substantief dienstjaren Kim werkt al tien jaar in het woonzorgcentrum, dat zijn vele dienstjaren!
het jaar waarin je werkt
personeelsdienst de substantief personeelsdiensten Als ik iets niet weet, ga ik het vragen bij de personeelsdienst.
een dienst binnen een bedrijf die alle vragen van de werknemers beantwoordt
vakantiedag de substantief vakantiedagen Als je hard werkt, krijg je een extra vakantiedag.
de vrije dag / een dag waarop je niet naar school of naar het werk hoeft
verantwoordelijke de substantief verantwoordelijken Als ik mijn loon niet krijg, ga ik klagen bij de verantwoordelijke van de personeelsdienst.
wie verantwoordelijk is, krijgt de schuld als er iets fout gaat
dagshift de substantief dagshifts Jos heeft de dagshift: hij werkt van acht uur 's ochtends tot vier uur 's middags.
de dagdienst / je moet overdag werken
hygiëne de substantief - Hygiëne is erg belangrijk in een ziekenhuis.
het ervoor zorgen dat je niet ziek wordt door je elke dag te wassen en je huis schoon te houden
medisch attest het substantief medische attesten Als je ziek bent, moet je een medisch attest binnenbrengen op het werk.
een officieel papier van je dokter waarop staat dat je ziek bent
nachtshift de substantief nachtshifts Magda heeft de nachtshift: zij werkt van tien uur 's avonds tot zes uur 's ochtends.
de nachtdienst / je moet 's nachts werken
opbergkastje het substantief opbergkastjes Als Marie op het werk aankomt, zet ze haar spullen in het opbergkastje.
een meubel waarin je iets kan leggen of zetten
richtlijn de substantief richtlijnen Op het werk mag ik geen sieraden dragen. Deze richtlijn moet ik naleven.
een instructie die je moet volgen (de regel, de bepaling, het voorschrift)
rondleiding de substantief rondleidingen An krijgt een rondleiding in het woonzorgcentrum.
iets gaan bekijken, iemand langs al het aanwezige leiden
werkongeval het substantief werkongevallen Als je tijdens het werken in je vinger snijdt, is dat een werkongeval.
een ongeluk op het werk
werkrooster het substantief werkroosters Op mijn werkrooster zie ik dat ik morgen acht uur moet werken.
een schema waarin je kunt zien wanneer je moet werken
werkstelstel het substantief werkstelstels Bij een flexibel werkstelsel, mag je kiezen wanneer je werkt.
het werksysteem / de manier waarop het werk wordt georganiseerd
norm de substantief normen Een 36-uren werkweek is de norm voor zorgverleners.
dat wat normaal is / een afspraak die je moet volgen
ethisch - adjectief ethische An staat soms voor ethische dilemma's.
wat goed is / volgens de norm
functioneel - adjectief functionele Rob volgt een cursus om zijn functionele vaardigheden te verbeteren.
wat te maken heeft met je functie (job)
in acht nemen - verbum neem iets in acht - nam iets in acht - heeft iets in acht genomen Jos moet de regels in acht nemen, anders wordt hij ontslagen.
volgen / luisteren naar / respecteren
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.