Oefeningen

Klik hier (of op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina) om de correctiesleutel (in PDF) van dit hoofdstuk te openen.

OEFENING 1.1 - Luistervaardigheid

Luister naar de dialoog en beantwoord de vragen.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
 
Vertel waarover het gaat. Waarom denk je dat het belangrijk is om je collega's om advies te vragen?
 
TIP: Zie Unit 1 Hoofdstuk 4.

OEFENING 1.2 - Luistervaardigheid

Luister opnieuw naar de dialoog en duid het juiste antwoord aan.

1 - Hoe komt het dat mevrouw De Wachter geen oog heeft dichtgedaan?  


2 - Hoeveel pijnstillers kreeg mevrouw De Wachter voor het slapengaan?  


3 - Wat doet An om mevrouw De Wachter te kalmeren?  


4 - Waarom stelt An voor om buiten een wandeling te maken?  


5 - Welk advies geeft Rob?  


OEFENING 1.3 - Luistervaardigheid

Luister naar de dialoog en beantwoord de vraag.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
Welk advies zou jij geven aan An? Waarom? Geef minimum 1 argument.

OEFENING 2 - Leesvaardigheid (A)

Lees de tekst over het gebruik van geneesmiddelen aandachtig.

'Verdriet moet je niet met medicatie oplossen'

Het woonzorgcentrum Leiehome uit Drongen is erin geslaagd het geneesmiddelengebruik van de bewoners drastisch terug te schroeven.
 
Wat was het probleem?
Dirk De Meester: ‘Toen we halverwege 2012 wisselden van leverancier voor medicatie, maakten we een doorlichting van de geneesmiddelen die hier gebruikt werden. Dat was even schrikken. Het gebruik van psychofarmaca lag hoog, te hoog. Dat zijn de antidepressiva, de slaapmiddelen en de antipsychotica voor mensen met dementie. We scoorden lager dan het Vlaamse gemiddelde, maar dat wilden we niet als excuus gebruiken. Het moest beter. We wilden de mensen minder suf en meer alert maken.’
 
Hoe hebben jullie dat proberen te doen?
We zijn begonnen met het organiseren van vormingssessies door experten over het gebruik van geneesmiddelen. Niet alleen vanuit educatief oogpunt, we wilden iedereen meekrijgen. Het personeel en de inwoners, maar ook de huisartsen en familieleden. Het gebruik als een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat riep wel weerstand op. Kan mijn moeder niet gewoon een slaappil krijgen? Die opmerking. Uiteindelijk creëerden we toch een breed draagvlak.’
 
Ook bij de bewoners zelf?
‘Makkelijk was dat niet. We hebben een belangrijke les geleerd: als je iets wegneemt, moet je ook iets in de plaats doen. Door de slaapmiddelen af te nemen, sliepen de mensen effectief enkele nachten minder goed. Dat was ontwenning. We stonden hen daarin bij, gingen met hen praten. Voorts organiseerden we de dag ook anders. We lieten onder meer de activiteiten later beginnen.’
 
Voor antidepressiva is die stap toch moeilijker te zetten?
‘Sommige dingen vallen niet op te lossen met geneesmiddelen. En dat moet ook niet. Veel mensen zijn verdrietig doordat ze uit hun huis moeten. Dat is begrijpelijk. Maar dat mag niet verward worden met een depressie. Het is een kwestie van dat verdriet toe te laten. Dat geven we het personeel ook mee: soms moet je bepaald gedrag toelaten zoals roepen of ronddwalen. Al is dat niet altijd even makkelijk.’
 
Het project is twee jaar geleden van start gegaan. Wat merkt u daar nu van in de praktijk?
‘We merken dat het gebruik van kalmeermiddelen, slaappillen en antidepressiva significant is verminderd, tot ver beneden veel andere woonzorgcentra. Het globaal psychofarmacagebruik is gedaald met bijna vijftien procent. Over de levenskwaliteit, de alertheid en valincidenten zijn er geen harde cijfers, maar in de praktijk merken we beterschap. Naar mijn gevoel dutten de bewoners minder in, vallen ze minder. We zullen zeker op de ingeslagen weg verder gaan.’ (sco).
 
Beantwoord de vragen.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
1 - Wat zijn psychofarmaca?
 
2 - Wat heeft het woonzorgcentrum gedaan om dit probleem aan te pakken?
 
3 - Wat gebeurde er wanneer de bewoners minder slaappillen kregen?
 
4 - Wat doet het personeel wanneer bewoners ronddwalen of roepen?
 
5 - Welke verbetering is merkbaar in de praktijk?

  OEFENING 2 - Leesvaardigheid (B)

  Lees de tekst opnieuw. Juist of fout? Duid het bolletje aan in de juiste kolom.

  waarniet waarStellingen
  1 - Het gebruik van psychofarmaca in woonzorgcentrum Leiehome lag te hoog in 2012.
  2 - Het gebruik van psychofarmaca in woonzorgcentrum Leiehome lag boven het Vlaamse gemiddelde.
  3 - Aanvankelijk riepen de vormingssessies over het gebruik van geneesmiddelen veel weerstand op bij de familie van de zorgvragers.
  4 - Antidepressiva worden wel aangemoedigd als een zorgvrager verdrietig is.
  5 - Cijfers tonen aan dat ook het aantal valincidenten significant is verminderd.

  OEFENING 3.1 - Woordenschat

  Plaats de woorden onderaan deze oefening bij de juiste afbeeldingen.

  (a)   (b)   (c)

  (d) (e) (f)

   

  (a)  
   (b)  
    (c)  
     (d)  
      (e)  
       (h)  
        • blaasontsteking
        • slapeloosheid
        • verkoudheid
        • spierpijn
        • hoofdpijn
        • misselijkheid

        OEFENING 3.2 - Woordenschat

        In de dialoog komen enkele uitdrukkingen aan bod die vaak gebruikt worden. Beantwoord de vragen met de juiste uitdrukking.

        1 - Wat zeg je ’s ochtends wanneer je een volledige nacht hebt wakkergelegen?  
         2 - Hoe zeg je dat iemand zich geen zorgen hoeft te maken?  
          3 - Hoe raad je iemand aan om eens buiten te komen?  
           4 - Hoe zeg je dat iemand beter zal worden van iets?  
            5 - Hoe zeg je tegen iemand dat je geen idee hebt hoe je een probleem moet oplossen?   
             • Ik heb geen oog dichtgedaan!
             • Trek het u niet aan!
             • Kom eens onder de mensen!
             • Het zal u goeddoen!
             • Ik weet er geen raad mee!

             OEFENING 4 - Grammatica (A)

             Het gebruik van 'te'.
              
              
             Maak nieuwe zinnen met het verbum dat tussen haakjes staat. Let op de volgorde van de verba en het gebruik van ‘te’.
             1 - Ik ga nu slapen. (proberen)


             2 - De zorggever komt dagelijks langs. (blijven)


             3 - Ze slaapt altijd tot negen uur. (willen)


             4 - Als ik vroeg ga slapen, neem ik een slaappil (weiger).


             5 - De dokter kwam kijken (zijn) hoe het met haar ging.


             OEFENING 4 - Grammatica (B)

             Maak zinnen met de twee verba die tussen haakjes staan.

             1 - (beginnen + werken) Ik / overmorgen / bij een nieuw woonzorgcentrum


             2 - (zitten + dromen) Aan de ontbijttafel / hij / altijd


             3 - (hopen + verhuizen) Mijn grootmoeder / ooit / naar Spanje


             4 - (lijken + zich aanpassen) De nieuwe bewoner / goed / aan de nieuwe omgeving


             5 - (besluiten + reserveren) Gisteren / ik / een tafel voor de kaas- en wijnavond


             OEFENING 5 - Schrijfvaardigheid

             Bekijk de video opnieuw en noteer je opmerkingen in het zorgdossier.
             Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
              
             Situatie: Je bent vandaag langsgegaan bij mevrouw De Wachter. Je moet haar zorgdossier aanvullen. Welke opvallende gedragskenmerken vul je in en hoe formuleer je die?
              
              
             Bekijk de hierboven afbeelding en noteer je opmerkingen op een apart blad.

             OEFENING 6 - Spreekvaardigheid

             Rollenspel. Bel een collega op en vraag om advies.
             Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
              
             Situatie: Een bewoner wil geen warme maaltijden eten en komt dus bijna nooit uit zijn kamer om samen met de andere bewoners te eten. Hij is de laatste weken veel afgevallen. Je weet niet hoe je hem kunt aanmoedigen om ’s middags toch aan tafel te eten met de anderen. Voer het gesprek met behulp van het spreekschema hieronder.
              
             Collega: Hallo, met X. Met wie spreek ik?

             Jij: ...

             Collega: Dag Y, wat kan ik voor je doen?

             Jij: ...

             Collega: ...

             Jij: ...

             Collega: Graag gedaan!

             EINDTEST

             Vul de gaten in. Gebruik woorden uit de woordenlijst en pas de juiste grammaticaregels toe waar nodig.

             1 - Mevrouw De Wachter kan niet slapen, ze heeft nog geen dichtgedaan.

             2 - Mevrouw De Wachter heeft barstende . De verpleegster gaf haar voor het slapengaan een om de pijn te verzachten.

             3 - An doet het raam open op een , zodat mevrouw De Wachter wat meer zuurstof krijgt. An zegt dat mevrouw De Wachter moet proberen .

             4 - De volgende morgen heeft mevrouw De Wachter last van spieren. In de hoop dat een beetje beweging haar zal doen, stelt An voor om een wandeling in de tuin te maken. Maar mevrouw De Wachter blijft liever binnen.

             5 - An weet zich er geen meer mee en vraagt hulp aan Rob. Die zegt dat mevrouw De Wachter meer de moet komen.

             Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.