Oefeningen

 Klik hier (of op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina) om de correctiesleutel (in PDF) van dit hoofdstuk te openen.

OEFENING 1 - Luistervaardigheid

Luister naar de dialoog en beantwoord de vragen.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
 
1 - Waarom neemt meneer Vannieuwenhuyse nooit deel aan de activiteiten?
 
2 - Hoe probeert verzorgster An hem te overtuigen om toch deel te nemen? Tip: ze geeft 2 argumenten.
 
3 - Wat mist meneer Vannieuwenhuyse in het woonzorgcentrum?
 
4 - Wat maakt meneer Vannieuwenhuyse gelukkig?
 
5 - Meneer Vannieuwenhuyse voelt zich eenzaam. Welke oplossing bedenkt hij?

OEFENING 2 - Leesvaardigheid

Lees de tekst over eenzaamheid in rusthuizen aandachtig.

Rusthuisbewoners goed verzorgd maar eenzaam

Ze voelen zich veilig en gerespecteerd, ze vinden de maaltijden lekker en ze krijgen de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Maar als het om persoonlijke contacten en leuke activiteiten gaat, blijven de ouderen in de woon-zorgcentra op hun honger zitten. 'Dat maakt hen kwetsbaar voor eenzaamheid en psychische problemen.'
 
'Ik voel me veilig wanneer ik alleen ben', 'de verzorgenden weten waarmee ze bezig zijn', 'ik heb voldoende afwisseling in mijn eten'. De overgrote meerderheid van de bewoners van de Vlaamse woon-zorgcentra (85 tot 95 procent) zegt 'altijd' of 'meestal' met deze stellingen akkoord te gaan. De basisbehoeften van rusthuisbewoners worden dus vervuld en ook de autonomie en privacy van bewoners worden gerespecteerd. Maar als het om hun sociale contacten en de tijdsbesteding gaat, is het beeld veel minder rooskleurig: minder dan een kwart van de bewoners vindt dat er in het weekend aangename dingen te doen zijn in hun rusthuis en minder dan twee op de vijf bewoners zeggen dat medewerkers de tijd nemen voor een vriendelijk praatje. Ook het aantal ouderen dat een medebewoner als vriend of vriendin beschouwt, is in de minderheid.
 
7.000 interviews
De cijfers komen uit een grootschalige enquête bij bewoners in Vlaamse woon-zorgcentra. Een onderzoeksbureau trok naar 250 van de 735 Vlaamse rusthuizen en interviewde er in opdracht van de Vlaamse overheid bijna 7.000 bewoners zonder cognitieve problemen. Dit jaar en volgend jaar worden de bewoners van de resterende woon-zorgcentra geïnterviewd.
 
De resultaten maken deel uit van de 'kwaliteitsindicatoren' die een beeld geven van de kwaliteit die woon-zorgcentra leveren. Ze zijn, zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), in de eerste plaats bedoeld voor de woon-zorgcentra zelf om aan hun kwaliteit te werken. Uit de individuele rapporten, die De Standaard vandaag online publiceert, blijkt evenwel dat veel woon-zorgcentra met dezelfde problemen kampen: over de basiszorg zijn de bewoners (zeer) tevreden, over hun sociale omgang daarentegen veel minder.
 
'Zeer herkenbaar', zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse ouderenraad. 'Ik hoor vaak dat ouderen erg te spreken zijn over de zorgen die ze in hun rusthuis krijgen, dat ze alleen al daarom eerder hadden moeten verhuizen. Maar ze zeggen ook dat ze te weinig contacten hebben. Het personeel heeft te weinig tijd om met hen te praten of om samen vrienden of familie buiten het woon-zorgcentrum te bezoeken.'
 
Voldoende sociale contacten en leuke activiteiten zijn nochtans geen overbodige luxe, meent Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. 'De zorg mag niet stoppen bij de lichamelijke verzorging. Het is ook zeer belangrijk dat rusthuisbewoners een vertrouwenspersoon hebben met wie ze zaken kunnen bespreken die verder gaan dan een babbeltje over het eten of de nachtrust. Dat maakt hen minder kwetsbaar voor eenzaamheid en psychische problemen. Medewerkers in de woonzorgcentra moeten dus ook daarvoor aandacht hebben.'
 
'De houding van de zorg- en verpleegkundigen, of ze oren hebben naar het individuele verhaal, maakt het verschil. We kunnen er in de opleiding en bijscholingen niet voldoende op hameren dat dit in het woon-zorgcentrum nog belangrijker is dan in het ziekenhuis. Daar verblijven mensen maar tijdelijk. Een woonzorgcentrum daarentegen is voor de bewoners hun thuis.'
 
Volgens Nathalie Debast, stafmedewerker van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, wordt het er niet makkelijker op om het sociaal contact tussen bewoners te bevorderen. 'Vroeger konden woon-zorgcentra een bingoavond organiseren en de helft van de bewoners nam eraan deel. Nu worden de bewoners almaar ouder en is hun zorgprofiel veel zwaarder. De activiteiten worden dus best voor kleine groepen en op maat georganiseerd. Dat weegt op het personeel.' 'De grens is stilaan bereikt. Vlaanderen mag dus zeker niét besparen op de rusthuizen en hun animatie. Dat zou het sociale aspect van het leven in het rusthuis nog verder onder druk zetten.' Minister Vandeurzen zegt dat er nog niet is bespaard op het personeel van de woon-zorgcentra. 'We gaan wel met de sector over de financiering praten. De resultaten van deze enquête zullen we in dat debat meenemen.'
 
Beantwoord de vragen over het interview.
Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
 
1 - Waarover zijn de rusthuisbewoners ontevreden?
 
2 - Wat wordt er bedoeld met ‘tijdsbesteding’?
 
3 - De rusthuizen voorzien wel in de basisbehoeften van de bewoners. Welke basisbehoeften worden er in de tekst vermeld?
 
4 - In het weekend zijn er te weinig activiteiten in het rusthuis. Welke weekendactiviteiten organiseert het woonzorgcentrum waar jij werkt?
 
5 - Medewerkers nemen te weinig tijd voor een praatje. Praat jij vaak met de bewoners? Waarover praten jullie?

OEFENING 3.1 Woordenschat (A)

Emoties.
 
Wat is de synoniem van … ? Maak juiste combinaties.
vrolijk  
  enthousiast  
   tevreden  
    teleurgesteld  
     alleen  
      • goedgezind
      • uitbundig
      • content
      • gefrustreerd
      • eenzaam

      OEFENING 3.1 - Woordenschat (B)

      Emoties.
       
      Wat is de antoniem van … ? Maak juiste combinaties.
      enthousiast  
       bereidwillig  
        goedgezind  
         gelukkig  
          redelijk  
           • lui
           • onbehulpzaam
           • triestig
           • depressief
           • koppig

           OEFENING 3.2 - Woordenschat

           Gevoelens en karakter.
            
           Vul de gaten in. Kies uit de emoties in het volgende kader.
           1 - Verzorgster An hoopt dat de familie van meneer Vannieuwenhuyse
            zal zijn om naar de kaas- en wijnavond te komen Meneer Vannieuwenhuyse neemt nooit deel aan de gezamenlijke activiteiten. Hij is een beetje
             en stoort de mensen liever niet.

             2 - De bewoners van rusthuizen zijn vaak alleen, dus voelen ze zich vaak
              .

              3 - Als de zorgkundigen niet de tijd nemen om met hen te praten, worden ze ongelukkig of zelfs
               .

               4 - Ook meneer Vannieuwenhuyse zou
                zijn als er meer mensen waren om mee te praten.

                5 - Meneer Vannieuwenhuyse wordt gelukkig als zijn familie op bezoek komt. Het maakt hem
                 .

                 6 - Hij zegt tegen verzorgster An dat zijn kleinkinderen hem altijd willen helpen. Ze zijn erg
                  .

                  7 - Verzorgster An is
                   omdat meneer Vannieuwenhuyse niet wil deelnemen aan de kaas- en wijnavond. Ze hoopte dat hij wel zou willen komen (en probeert hem toch nog te overtuigen).

                   8 - Hoewel meneer Vannieuwenhuyse heel
                    is en dus niet snel van gedachten verandert, kan An hem overtuigen om een uitnodiging te maken voor zijn familie.

                    9 - Verzorgster An is altijd
                     als de bewoners meedoen met een activiteit.

                     • enthousiast
                     • lui
                     • eenzaam
                     • depressief
                     • content
                     • goedgezind
                     • bereidwillig
                     • teleurgesteld
                     • koppig
                     • vrolijk

                     OEFENING 4 - Grammatica (A)

                     Het gebruik van het adjectief afgeleid van een verbum.
                      
                      
                     Plaats de woorden uit het volgende kader in de juiste kolom.
                     PARTICIPIUM PRESENS — PARTICIPIUM PERFECTUM — INFINITIEF

                       — zitten
                         — slagen
                           — branden
                             — zinken
                               — smeren
                                 — bakken
                                   — lachen
                                     — maken
                                       — rennen
                                         — kleuren
                                           — grommen
                                             — breken
                                               — lopen

                                               • de zittende jongen
                                               • de geslaagde operatie
                                               • de brandende sigaret
                                               • het gezonken schip
                                               • de gesmeerde boterham
                                               • de gebakken vis
                                               • de lachende bewoners
                                               • de gemaakte keuze
                                               • de rennende kinderen
                                               • de gekleurde kaart
                                               • de grommende hond
                                               • het gebroken glas
                                               • het lopende schooljaar

                                               OEFENING 4 - Grammatica (B)

                                               Het gebruik van het adjectief afgeleid van een verbum.
                                                
                                               Gebruik een correct adjectief afgeleid van het verbum dat tussen haakjes staat. Dit kan een participium presens of een participium perfectum zijn.
                                               1 - Meneer Vannieuwenhuyse kan niet slapen door de (storen) geluiden van de andere bewoners. Wat een lawaai!

                                               2 - De (plannen) kaas- en wijnavond gaat niet door, omdat te weinig mensen zich hebben ingeschreven.

                                               3 - Meneer Vannieuwenhuyse geniet van zijn (inschenken) kopje koffie.

                                               4 - Verzorgster An haalde (overtuigen) argumenten boven om meneer Vannieuwenhuyse over te halen zijn familie uit te nodigen voor de kaas- en wijnavond.

                                               5 - Meneer Vannieuwenhuyse voelt zich eenzaam in het rusthuis, maar hij laat er niets van merken.
                                               Zijn (verbergen) verdriet zit (verschuilen) achter een lach.

                                               6 - De kleinkinderen zijn bang van (blaffen) honden.

                                               7 - Het (kleuren) papier dient om een kaart mee te maken.

                                               8 - Verzorgster An kan niet komen werken vandaag. Ze heeft een (verstuiken) enkel en kan niet stappen.

                                               9 - In het (verlaten) dorp zijn alle winkels gesloten.

                                               10 - Meneer Vannieuwenhuyse vindt de (gebruiken) kleuren voor de kaart niet zo mooi.

                                               OEFENING 5 - Schrijfvaardigheid

                                               Je emoties uiten.
                                               Deze oefening kan je niet online maken. Klik onder de pagina 'Dialoog' op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de oefening te openen.
                                                
                                               Vertel iets over je leven in ongeveer 50 woorden. Hoe voel je je (nu ten opzichte van vroeger)? Ben je tevreden met je job? Woon je graag in België? (…) Gebruik indien mogelijk participia.

                                               OEFENING 6 - Spreekvaardigheid (A)

                                               Iemand overtuigen.
                                               Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
                                                
                                               Situatie: Je bent zorgkundige in een woonzorgcentrum Je probeert een bewoner te overtuigen om deel te nemen aan de knutselnamiddag. Tijdens de knutselmiddag kunnen bewoners kaarten maken die met kerst naar de familie worden gestuurd. Geef argumenten om de bewoner te overtuigen.

                                               OEFENING 6 - Spreekvaardigheid (B)

                                               Partial oefening.
                                               Bij dit type oefening wordt de stem van een speler gedempt zodat je het zelf kan aanvullen.
                                                

                                               Bekijk de video en speel de rol van zorgkundige. Maak de oefening op de volgende manier:
                                                
                                               1. Bekijk de video eerst met ondertiteling. Besteed daarbij veel aandacht aan de dialoog.
                                                
                                               2. Bekijk de video nu zonder ondertiteling en vul de weggelaten stukken zelf aan.
                                                
                                               Je kan een opname maken van je dialoog via de gratis online voice recorder Vocaroo. De link naar je opname kan je doorsturen naar je docent ter evalatie.

                                               EINDTEST

                                               Vul de gaten in. Kies uit de woorden uit het volgende kader.

                                               1 - Het maakt meneer Vannieuwenhuyse erg dat zijn familie hem wil bezoeken.

                                               2 - Hij heeft medelijden met bejaarden, omdat zij geen familie of vrienden hebben die kunnen langskomen.

                                               3 - Deze eenzame bejaarden zijn zo droevig dat ze nergens meer zin in hebben. Velen onder hen zijn zelfs .

                                               4 - Verzorgster An had hem deze keer kunnen overtuigen, maar toen ze hem wou halen voor de kaas- en wijnavond stond ze toch voor een deur.

                                               5 - Na een tijdje deed meneer Vannieuwenhuyse de deur toch open. Hij had verzorgster An niet gehoord, omdat hij naar een musical aan het kijken was op tv. Hij kijkt graag naar films met acteurs.

                                               Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.