Woordenlijst

Woordenschat

bloeddruk de substantief bloeddrukken Mijn moeder neemt pillen tegen een hoge bloeddruk.
de druk die door het bloed op de wand van de bloedvaten wordt uitgeoefend
bloeddrukmeter de substantief bloeddrukmeters Met een bloeddrukmeter kan je de bovendruk en onderdruk meten.
een instrument om de bloeddruk te meten
bloeddrukwaarde de substantief bloeddrukwaarden / bloeddrukwaardes Mijn bloeddrukwaarde is 140 over 80.
de bovendruk en onderdruk van je bloed, uitgedrukt in mmHg
bloedvat het substantief bloedvaten Het bloed stroomt via de bloedvaten door heel je lichaam.
een buis in je lichaam waardoor je bloed stroomt / de ader
bovendruk de substantief - Ik heb een bovendruk van 140 mmHg.
de druk waarmee het bloed in de bloedvaten wordt gepompt door het hart / de systolische druk
onderdruk de substantief - Ik heb een onderdruk van 80 mmHg.
de druk in de bloedvaten als het hart zich ontspant en weer vult met bloed / de diastolische druk
hypertensie de substantief - Als je bloeddruk te hoog is, heb je hypertensie.
als je een hoge bloeddruk hebt
hypotensie de substantief - Als je bloeddruk te laag is, heb je hypotensie.
als je een lage bloeddruk hebt
manchet de substantief manchetten Stroop je mouw eens op, dan kan ik de manchet errond binden.
een band die je rond de bovenarm of pols bindt om de bloeddruk te meten
verhoogd - adjectief verhoogde Ik heb hypertensie: ik heb een verhoogde bloeddruk.
hoger
verlaagd - adjectief verlaagde Ik heb hypotensie: ik heb een verlaagde bloeddruk.
lager
ontspannen - adjectief / verbum - Ik was volledig ontspannen na het bezoek van de kinesist./ Ik ontspan altijd van een warm bad.
in rust en evenwicht (komen)
flauwvallen - verbum val flauw - viel flauw - is flauwgevallen Het werd zwart voor zijn ogen: hij viel flauw.
het bewustzijn verliezen
inademen - verbum adem in - ademde in - heeft ingeademd Als je te weinig zuurstof hebt, moet je goed inademen.
lucht in de longen zuigen
uitademen - verbum adem uit - ademde uit - heeft uitgeademd Als je hebt ingeademd, moet je ook weer uitademen.
lucht uit de longen laten gaan
meten - verbum meet - mat - heeft gemeten Ik heb mijn bloeddruk gemeten: nu weet ik mijn bloeddrukwaarden.
de waarde van iets bepalen
opblazen - verbum blaas op - blies op - heeft opgeblazen Als de bloeddrukmeter wordt opgeblazen, spant de manchet aan.
oppompen
spannen - verbum span - spande - heeft gespannen Je hebt de manchet te veel aangespannen, hij zit te strak!
als iets te strak zit / knellen
bijhouden - verbum houd bij - hield bij - heeft bijgehouden Je moet alle medische informatie van de patiënt in zijn zorgdossier bijhouden.
zorgen dat de gegevens volledig zijn
in de gaten houden - verbum hou(d) in de gaten - hield in de gaten - heeft in de gaten gehouden Houd de toestand van je patiënt goed in de gaten!
iets of iemand observeren
bevestigen - verbum bevestig - bevestigde - heeft bevestigd Ik heb een nieuw verband bevestigd rond de arm van de patiënt.
aanbrengen of vastmaken / de waarheid aangeven
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.