Formele en informele gesprekken

Iemand begroeten, iemand voorstellen en afscheid nemen van iemand. De personages hanteren verschillende registers naargelang de situatie en gesprekspartner.

OEFENING 1 - Formeel

Duid het juiste antwoord aan. Soms zijn meerdere antwoorden correct.

1 - Waarom gebruiken de personages de u-aanspreekvorm?  


2 - Waarom spreken de personages mekaar aan met de familienaam?  


3 - Wat is een informele tegenhanger van de begroeting ‘tot ziens’?  


OEFENING 1 - Informeel

Duid het juiste antwoord aan. Soms zijn meerdere antwoorden correct.

1 - Waarom gebruiken de personages de jij/je-aanspreekvorm?  


2 - Waarom spreken de personages elkaar aan met de voornaam?  


3 - Wat is een formele tegenhanger van de begroeting ‘hey’?  


OEFENING 2

Vergelijk met de dialogen uit de vorige units: welk register en welke aanspreekvorm gebruiken de personages?
Deze oefening kan je niet online maken. Open daarvoor de gedrukte versie van de interculturele unit.

OEFENING 3

Bel of ga langs bij een officiële dienst en let op het formele taalgebruik.
 
Voorbeelden van officiële diensten en gesprekssituaties:
 
1 - Bel of ga eens langs bij de toeristische dienst van je stad. Daar kan je meer informatie krijgen over
1 - een aantal leuke evenementen.
2 - Bel eens je favoriete winkel en vraag info over de openingsuren.
3 - Bel je favoriete restaurant om een reservatie maken.
4 - ...
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.