Woordenlijst

Woordenschat

verslag het substantief verslagen Schrijf jij het verslag van deze vergadering? Dan vergeten we niet wat we hebben afgesproken.
een schriftelijke weergave van een gesprek
bespreking de substantief besprekingen Elke vrijdag is er een bespreking van de voorbije week.
praten over iets / het overleg
briefing de substantief briefings Er is zoveel gebeurd op het werk! We moeten een briefing organiseren om elkaar op de hoogte te brengen.
elkaar op de hoogte brengen van iets / de vergadering
gesprek het substantief gesprekken De vriendinnen hadden een goed gesprek op café.
de babbel / het praatje
nieuwsbrief de substantief nieuwsbrieven In de nieuwsbrief staat welke werknemers getrouwd zijn, wat de nieuwe regels op het werk zijn, enz.
door een bedrijf, vereniging, instelling enz. verspreide, papieren of digitale publicatie met actuele informatie
resident de substantief residenten Tijdens de residentenbriefing bespreekt men de bewoners van het woonzorgcentrum.
de bewoner
afronden - verbum rond af - rondde af - heeft afgerond Alles is gezegd, laten we dit gesprek afronden.
beëindigen
bespreken - verbum bespreek - besprak - heeft besproken De zorgfiche van de bewoners moet elke maand worden besproken.
praten over
briefen - verbum brief - briefte - heeft gebrieft Als er nog iets nieuws gebeurt, brief ik je wel!
op de hoogte brengen
inschrijven - verbum schrijf in - schreef in - heeft ingeschreven Ik heb me ingeschreven voor een cursus Nederlands.
zich opgeven voor
melden - verbum meld - meldde - heeft gemeld Als er iets mis is, meld je dit wel aan me, hè?
aangeven / laten weten
op de hoogte brengen - verbum breng op de hoogte - bracht op de hoogte - heeft op de hoogte gebracht Als je ziek bent, moet je je afdeling meteen op de hoogte brengen.
informeren
opvolgen - verbum volg op - volgde op - heeft opgevolgd Jean wordt dement. Ik volg zijn situatie nauwgezet op.
op de hoogte blijven
overgaan (tot) - verbum ga over tot - ging over tot - is overgegaan tot Het rondje 'stand-van-zaken' is afgerond, we kunnen nu overgaan tot de residentenbespreking.
beginnen met (het volgende)
wegwijs maken - verbum maak wegwijs - maakte wegwijs - heeft wegwijs gemaakt Julia is nieuw op het werk. Pascal zal haar wegwijs maken.
tonen wat je waar kan vinden / rondleiden
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.