In deze interculturele unit ...

Klik hier (of op het diskette-icoontje rechtsboven op de pagina) om de interculturele unit in PDF te openen.
Klik hier om de correctiesleutel van de interculturele unit te openen.
 
Elk land kent verschillende gewoonten en tradities. Een zorgkundige moet in verschillende situaties kunnen omgaan met culturele verschillen tussen zichzelf en een gesprekspartner. Daartoe moet telkens de vraag gesteld worden of een situatie al dan niet cultuurgebonden is.
 
ls een situatie cultuurgebonden is, dan gelden er meestal bepaalde normen en standaarden om te (re)ageren. In deze unit komen zowel algemene cultuurgebonden kwesties aan bod die ‘typisch Belgisch’ zijn, als kwesties die voornamelijk relevant zijn voor een zorgkundige.
 
Dit is België: een introductie. In dit hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over het ontstaan van België, de Koninklijke familie, de samenstelling van de regering, enz. Het complexe politieke systeem van België wordt ook toegelicht met een humoristische video.
 
Belgische gewoonten. In tegenstelling tot vele andere culturen, houden Belgen van stiptheid. Als je een afspraak maakt bij de dokter, de kapper, of met een vriendin, word je verwacht op tijd te komen. Daarnaast zullen in dit hoofdstuk andere typisch Belgische gewoonten aan bod komen, die voor iemand van een andere cultuur bijzonder vreemd kunnen overkomen.
 
Dialect versus Standaardnederlands. België wordt gekenmerkt door een enorme taaldiversiteit: in dit kleine landje worden maar liefst drie officiële talen gesproken (Nederlands, Frans en Duits). Daarnaast worden er ook verschillende dialecten gesproken, waardoor er in bepaalde situaties storing kan optreden in de communicatie. Hierdoor kunnen er misverstanden ontstaan. In dit hoofdstuk worden tips en strategieën aangereikt om hiermee om te gaan.
 
Omgangsvormen en register. Afhankelijk van de gesprekspartner en situatie worden andere omgangsvormen en registers gebruikt. Voor zorgkundigen is het belangrijk om te weten hoe ze in verschillende situaties gepast kunnen communiceren met bijvoorbeeld collega’s, bewoners en familie. In dit hoofdstuk worden tips en strategieën aangereikt die hierbij kunnen helpen.
 
Relaties en familie. In België gaan hulpbehoevende ouderen snel naar een woonzorgcentrum. Het is minder de gewoonte dat de kinderen voor hun ouders zorgen of dat ze bij een familielid gaan inwonen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Vaak zijn beide gezinsleden werkzaam, waardoor ze geen tijd of ruimte hebben om voor de ouderen te zorgen. Ten slotte komt in dit hoofdstuk ook de Belgische manier van begroeten aan bod.
 
Belgische euthanasiewet. België is een gidsland als het op ethische wetgeving aankomt. Zaken die elders weinig ingang vinden, zoals de euthanasiewet, worden hier sneller overwogen en toegepast. Een zorgkundige moet hiervan op de hoogte zijn en moet kunnen omgaan met gesprekken over het levenseinde en de dood. In dit hoofdstuk worden enkele feiten over euthanasie op een rijtje gezet.
 
De tips en strategieën in deze unit worden aangeboden in de vorm van video’s, weetjesvragen en oefeningen. Bovendien volgt aan het einde van elk hoofdstuk een woordenlijst.
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.