Woordenlijst

Woordenschat

opname de substantief opnames / opnamen Als je een hartaanval krijgt, is een opname in het ziekenhuis vereist. / De derde opname van de film verliep vlot.
plaatsing in een instelling (zoals een ziekenhuis of rusthuis); geluidsopname, beeldopname, het opgenomene
bezoekuur het substantief bezoekuren Gelieve de bezoekuren te respecteren, om de rust van de patiënten niet te verstoren.
uur waarop bezoek kan worden ontvangen
cataract de substantief cataracten De enige efficiënte behandeling tegen cataract is operatie.
staar / een vertroebeling van de ooglens die het scherp zien vermindert
dossier het substantief dossiers Je huisarts houdt je medisch dossier bij.
alle documenten die op een zaak betrekking hebben
formulier het substantief formulieren Het opnameformulier is een belangrijk document als u in het ziekenhuis wordt opgenomen.
voorbedrukt papier dat ingevuld moet worden
geduld het substantief - We wachten elke avond om te eten tot papa thuis is. Hij zegt altijd: "geduld is een schone deugd".
vermogen om rustig af te wachten
identiteitskaart de substantief identiteitskaarten Als je je identiteitskaart verliest, moet je snel een nieuwe aanvragen bij het stadsloket.
officieel identiteitsbewijs, ook te gebruiken als reisdocument voor een aantal landen
onthaal het substantief - U kunt een informatiebrochure krijgen bij het onthaal.
receptie, ontvangstbalie in een openbaar gebouw
registratie de substantief registraties Medische registratie is verplicht voor elk ziekenhuisverblijf.
de inschrijving
valies de substantief de valiezen Pak je valies maar, we gaan op vakantie!
de koffer
zicht het substantief de zichten Mijn zicht is slecht: ik kan niet ver zien.
het zien
operatie de substantief operaties Voor je een operatie ondergaat, beantwoordt een arts al jouw vragen.
een chirurgische ingreep waarbij er in het lichaam wordt gesneden
wazigheid de substantief wazigheden Hij had last van wazigheid en herkende zijn eigen kleindochter niet.
als je gezichtsvermogen afneemt en je onduidelijk of slecht ziet/vaagheid
ingreep de substantief ingrepen De duur van het ziekenhuisverblijf hangt af van de ernst van de ingreep.
handelend (gaan) optreden bv. opereren
verdoving de substantief verdovingen De operatie zal onder verdoving gebeuren, je zal er niets van voelen.
als er iets wordt ingespoten waardoor je geen pijn meer voelt/ anesthesie
narcose de substantief - Als je geopereerd wordt, ga je onder narcose of volledige verdoving.
de volledige verdoving
blind - adjectief blinde Ik hielp de blinde man de straat oversteken.
niet in staat tot zien
linker- - adjectief - Je linkeroog is minder sterk dan je rechteroog.
aan de zijde van het lichaam waar het hart is
rechter- - adjectief - Je rechteroog is sterker dan je linkeroog.
tegenstelling van linker
geleidelijk - adjectief geleidelijke Het gaat geleidelijk beter met haar: ze voelt zich elke dag een beetje beter.
rustig, zonder schokken verlopend
lokaal - adjectief plaatselijke De wond aan mijn duim werd gehecht onder plaatselijke verdoving: enkel mijn vinger werd verdoofd.
plaatselijk/ op één plaats
zenuwachtig - adjectief zenuwachtige Ik ben zenuwachtig omdat de dokter me straks gaat opereren en ik niet weet of alles goed zal aflopen.
overgevoelig voor psychische prikkels; zijn zenuwen niet de baas; nerveus
feilloos - adjectief feilloze Het was een feilloze operatie: alles is prima verlopen.
foutloos
opnemen - verbum neem op - nam op - heeft opgenomen Monique werd vandaag opgenomen in het ziekenhuis, ze zal er twee dagen blijven. / Hij nam de boodschap niet goed op en werd ontzettend kwaad. / De dokter zal contact opnemen zodra de resultaten gekend zijn.
een plaats geven (bv. in een instelling); van zijn tegoed opvragen, in handen nemen, het resultaat vaststellen, opvatten, reageren op, partij kiezen; contact opnemen
zich zorgen maken (over) - verbum maak me zorgen (over) - maakte zich zorgen (over) - heeft zich zorgen gemaakt (over) Karel maakt zich zorgen om zijn zieke broer.
zorgen, bekommering hebben met betrekking tot een bepaalde zaak
aantasten - verbum tast aan - tastte aan - heeft aangetast De ziekte tastte haar organen zo snel aan dat ze binnen enkele maanden stierf.
geleidelijk bederven; aanvreten
zich registreren - verbum registreer me - registreerde zich - heeft zich geregistreerd Je moet je registreren aan de balie als je op consultatie komt in het ziekenhuis.
zich aanmelden / inschrijven
opereren - verbum opereer - opereerde - heeft geopereerd Mo heeft cataract, volgende week wordt hij geopereerd aan zijn oog.
een geneeskundige operatie verrichten
afnemen - verbum neem af - nam af - heeft afgenomen De kracht in je spieren neemt af als je lang hebt stilgezeten.
minder worden
duren - verbum duur - duurde - heeft geduurd Het duurde uren voor de dokter me in de wachtkamer kwam halen.
aanhouden, blijven bestaan
verdwijnen - verbum verdwijn - verdween - is verdwenen Patricia is verdwenen: niemand weet waar ze is.
onzichtbaar worden, uit het oog raken; zoekraken
verdoven - verbum verdoof - verdoofde - heeft/is verdoofd De dokter verdooft Maayke voor hij aan de operatie begint.
min of meer gevoelloos maken/worden
(zich) ontspannen - verbum ontspan (me) - ontspande (zich) - heeft (zich) ontspannen Ik probeer me te ontspannen door aan iets leuks te denken.
losmaken wat gespannen is, (door afleiding tot rust laten komen)
verlopen - verbum verloop - verloopt - is verlopen De operatie is feilloos verlopen: alles ging prima.
verstrijken, voorbijgaan
behandelen - verbum behandel - behandelde - heeft behandeld De dokter heeft de ziekte goed behandeld: alle symptomen zijn verdwenen.
als arts een zieke verzorgen
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.