Wist je dat?

  • er een verschil bestaat in register[1] tussen ‘gij’, ‘jij’ en ‘u’ in België? ‘Gij’ is de meest informele of vertrouwelijke aanspreekvorm, ‘u’ de meest formele of afstandelijke.
  • ‘gij’ in tussentaal gebruikt wordt voor dichte vrienden en familie, maar in Standaardnederlands alleen voor God?
  • de persoonsvorm bij ‘gij’ op dezelfde manier wordt vervoegd als de persoonsvorm bij ‘u’ (in de tegenwoordige tijd)?[2]
  • ‘je’ dikwijls gebruikt wordt voor leeftijdsgenoten met een andere moedertaal en mensen die we met de voornaam aanspreken (kinderen, kennissen, collega’s, …)?
  • ‘u’ de beleefdheidsvorm is die gebruikt wordt om respect te tonen en/of voor mensen die we met de familienaam aanspreken (ouderen, directeur, burgemeester, …)?

[1] Een bepaald soort taalgebruik dat bij een bepaalde situatie past (informeel versus formeel).

[2] Bijvoorbeeld: Gij leert graag over België – U leert graag over België.

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.