In dit hoofdstuk ...

België wordt gekenmerkt door een enorme taaldiversiteit: in dit kleine landje worden maar liefst drie officiële talen gesproken (Nederlands, Frans en Duits). Daarnaast worden er ook verschillende dialecten gesproken, waardoor er in bepaalde situaties storing kan optreden in de communicatie. Hierdoor kunnen er misverstanden ontstaan. In dit hoofdstuk worden tips en strategieën aangereikt om hiermee om te gaan.

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.