Achtergrondinformatie

De officiële naam van België luidt het ‘Koninkrijk België’. Het Belgisch Koninkrijk is ontstaan op 21 juli 1831. Dit is de dag waarop de eerste koning, Leopold van Saksen-Coburg, de grondwettelijke eed aflegde, en dus ook de dag van de Belgische onafhankelijkheid. De nationale feestdag van België wordt gevierd op 21 juli. België ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Het land telt ongeveer 11 miljoen inwoners.

De hoofdstad Brussel wordt ook dikwijls beschouwd als de hoofdstad van de Europese Unie (EU), omdat de Europese instellingen hier gevestigd zijn. Het Koninklijk Paleis van Brussel is een van de mooiste officiële gebouwen van de hoofdstad.

Op 21 juli 2013 heeft Koning Albert de troon afgestaan aan zijn zoon Filip. Koning Filip en zijn echtgenote, Koningin Mathilde, hebben samen vier kinderen: Prinses Elisabeth, Prinses Eléonore, Prins Gabriël en Prins Emmanuel.

België kent een complex linguïstisch en politiek systeem. Er worden drie officiële talen gesproken: Frans, vooral in Wallonië (Zuiden); Nederlands, vooral in Vlaanderen (Noorden); en Duits, vooral in het Oosten van het land. Brussel is een tweetalig taalgebied (Frans-Nederlands). Naast de federale staat telt België drie gewesten en drie gemeenschappen, die onafhankelijk hun bevoegdheden uitoefenen.

  • Het concept ‘gemeenschap’ verwijst naar de personen waaruit zo'n gemeenschap bestaat en naar de band die deze personen verenigt, namelijk hun taal en cultuur. De drie Belgische gemeenschappen zijn De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitse Gemeenschap.
  • De benaming van de gewesten is ontleend aan de naam die hun grondgebied draagt: het Vlaams Gewest (dat bestaat uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg), het Waals Gewest (dat bestaat uit de provincies Henegouwen, Waals-Brabant, Luxemburg, Namen en Luik) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voor meer informatie over (de diensten van) de Belgische overheid, surf naar Portaal België.

TIP: Plan eens een bezoek aan Brussel. Dit is een lijst van de top 10 bezienswaardigheden:

1    Atomium
9    Grote Markt
 
Klik op de bezienswaardigheden voor meer informatie.
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.