Jouw bevindingen over België

OEFENING 5

Schrijf een brief naar een vriend(in) of familielid in je thuisland en vertel over de Belgische gewoonten en wat jouw bevindingen hier over zijn. Geef je mening en formuleer argumenten om die te onderbouwen.
Een modelantwoord van deze oefening vind je in de correctiesleutel van de interculturele unit.
 
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.