Wist je dat?

  • België uit vier taalgebieden bestaat? (het Nederlandse, het Franse, het tweetalige en het Duitse taalgebied)
  • er in België bovendien heel wat regio-gebonden dialecten bestaan (zoals het Oost-Vlaams in Oost-Vlaanderen, het West-Vlaams in West-Vlaanderen, het Brabants in Antwerpen en Brussel)?
  • de taalvariant die zowel kenmerken heeft van Standaardnederlands als van dialect, ‘tussentaal’ wordt genoemd?
  • het gebruik van één van de taalvarianten (standaardtaal, dialect of tussentaal) afhangt van de situatie? (een leerkracht voor een klas of een directeur van een bedrijf zal bijvoorbeeld standaardtaal spreken, vrienden of collega’s onder elkaar dialect of tussentaal)
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.