Woordenlijst

Woordenschat

kledingstuk het substantief kledingstukken Er lagen overal kledingstukken op de vloer.
iets wat je om je lichaam doet
label het substantief labels Al mijn kleren hebben een label. Ik wil niets verliezen.
iets waar je naam op staat / het etiket
wol de substantief - Ik koop wol om een sjaal mee te breien.
het zachte haar van schapen waarmee kleding wordt gemaakt
rok de substantief rokken Ik heb geen zin om een broek te dragen vandaag, dus trek ik een rok aan.
een kledingstuk voor een vrouw dat in plaats van een broek wordt gedragen
bloes de substantief bloezen Mevrouw De Bleeckere draagt een bloes op haar verjaardagsfeest.
een nette T-shirt
waslokaal het substantief waslokalen Alle kleren worden gewassen in het waslokaal.
een kamer waarin een wasmachine staat
wasgoed het substantief - Het wasgoed werd gewassen in de wasmachine.
vuile kledingstukken
seintje het substantief seintjes Geef je me een seintje als je bent aangekomen? Dan kom ik je ophalen.
het teken / het bericht
wasserij de substantief wasserijen Jan heeft geen wasmachine thuis, dus brengt hij zijn wasgoed naar de wasserij.
een ruimte met meerdere wasmachines
lichting de substantief lichtingen De volgende lichting studenten is afgestudeerd.
het geheel / de groep / generatie
kelder de substantief kelders Maria bewaart haar flessen wijn in de kelder.
een deel van een gebouw onder de grond
bedlinnen het substantief - Sara heeft het bedlinnen ververst.
textiel dat dient om een bed op te maken
verloren - adjectief - Is de verloren schatkist al teruggevonden? / We hebben verloren van de tegenstanders.
iets wat je niet meer terugvindt / kwijt / spoorloos / niet gewonnen
dankbaar - adjectief dankbare Mevrouw De Bleeckere was erg blij dat Sara zoveel moeite deed om haar kleren terug te vinden, ze was haar dankbaar.
blij met wat je krijgt
vervelend - adjectief vervelende Mensen die zeuren, zijn vervelend.
niet fijn / onaangenaam
prettig - adjectief prettige Mevrouw De Bleeckere vindt het prettig om bezoek te krijgen van haar kleinkinderen.
leuk / aangenaam
efficiënt - adjectief efficiënte Ik kan meer doen op een korte tijd omdat ik op een efficiënte wijze werk.
met zo weinig mogelijk geld of tijd en zo veel mogelijk resultaat
ontbreken - verbum ontbreek - ontbrak - heeft ontbroken Er ontbreekt 50 euro in de kassa.
kwijt zijn / mankeren
opduiken - verbum duik op - dook op - is opgedoken De verloren kinderen zijn opgedoken in de stad.
plotseling verschijnen
zorg dragen voor - verbum draag zorg voor - droeg zorg voor - heeft zorg gedragen voor Mijn kleren gaan niet snel kapot, want ik draag er zorg voor.
zorgen dat iets netjes blijft, op iets letten / toezicht houden
sorteren - verbum sorteer - sorteerde - heeft gesorteerd De secretaresse sorteert elke ochtend de post.
op basis van bepaalde kenmerken verdelen / uitzoeken en bij elkaar leggen
strijken - verbum strijk - streek - heeft gestreken Mijn kleren zijn niet meer gekreukt, want ik heb ze gestreken.
kleren met een strijkbout glad maken
terechtkomen - verbum kom terecht - kwam terecht - is terechtgekomen Hij is goed terechtgekomen: hij was arm, maar is nu rijk.
eindigen op een bepaalde plek
spellen - verbum spel - spelde - heeft gespeld Als je niet weet hoe je die naam moet schrijven, zal ik het voor je spellen.
letter per letter uitspreken
evalueren - verbum evalueer - evalueerde - heeft geëvalueerd Elk teamlid wordt geëvalueerd door de verantwoordelijke.
beoordelen
ophalen - verbum haal op - haalde op - heeft opgehaald Mijn moeder komt me ophalen van het station.
(ergens naartoe gaan om) iets of iemand mee (te) nemen
terugbrengen - verbum breng terug - bracht terug - heeft teruggebracht Mijn vriend heeft me teruggebracht naar huis.
iets of iemand brengen naar waar die eerder was
opleveren - verbum lever op - leverde op - heeft opgeleverd Ik heb hard gestudeerd en dat heeft me goede punten opgeleverd.
resultaat hebben
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.