Nuttige woordenschat

Woordenschat

dialect het substantief di­a­lec­ten
duidelijkheid scheppen - verbum
een woordenlijst aanleggen - verbum
iets onder de knie hebben - verbum
inspanning doen - verbum
misverstand het substantief misverstanden
moedertaal de substantief moe­der­ta­len
negeren - verbum
storing de substantief storingen
Standaardnederlands het substantief -
taaldiversiteit de substantief taaldiversiteiten
taalgebied het substantief taalgebieden
taalgrens de substantief taalgrenzen
tussentaal de substantief tussentalen
tweetalig - adjectief tweetalige
uitdrukking de substantief uitdrukkingen

Je kan ook een persoonlijke woordenlijst maken van relevante uitspraken in dialect, zoals het voorbeeld hieronder.

TIP: Neem ook eens een kijkje in het dialectenwoordenboek [1] voor meer uitdrukkingen per regio.
 
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.